-

Elérhetőségek

Kálócfa Község Önkormányzata

Cím: 8988 Kálócfa,
Kossuth L. u. 27.
Telefon:
+36-92-374-380
E-mail:
kalocfa@gmail.com


Hirdetmények

Háziorvosi pályázat Zalabaksa

2021.05.19.Zalabaksa Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalabaksa Község Önkormányzata

háziorvos (egészségügyi szolgálati jogviszony)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8971 Zalabaksa, Rákóczi út 60.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zalabaksa háziorvosi székhelyű vegyes háziorvosi körzet ellátása, melyhez a székhely településen kívül Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Pusztaapáti és Szilvágy községek tartoznak. Egy nevelési intézmény (óvoda) iskola-egészségügyi orvosi feladatai. Háziorvosi feladatok ellátása vállalkozási formában is történhet, vállalkozási forma esetén szerződés megkötése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szabályai alapján. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, orvos,

•         az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II.törvényben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II.törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM.rendeletben előírt képesítési és egyéb feltételek megléte

•         saját személygépkocsi, "B" kategóriás jogosítvány

•         Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         szakmai gyakorlat igazolása

•         Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása

•         nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

•        nyilatkozat arról, hogy a pályázatának elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri-e

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Ottó polgármester nyújt, a 309500994 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Zalabaksa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8971 Zalabaksa, Rákóczi út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZB/545-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos (egészségügyi szolgálati jogviszony).

•  Személyesen: Horváth Ottó polgármester, Zala megye, 8971 Zalabaksa, Rákóczi út 24. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         zalabaksa.hu,kalocfa.hu,kerkabarabas.hu,kozmadombja.hu.porszombat.hu.pusztaapati.hu,szilvagy.hu - 2021. május 19.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján vállalkozási jogviszonyban is ellátható. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Nyertes pályázat esetén külön megegyezés szerint lakhatási támogatás nyújtása.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a zalabaksa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Vissza az előző oldalra!
Kálócfa Község Önkormányzata - Magyar