-

Elérhetőségek

Kálócfa Község Önkormányzata

Cím: 8988 Kálócfa,
Kossuth L. u. 27.
Telefon:
+36-92-374-380
E-mail:
kalocfa@gmail.com


Hirdetmények

ÁlláshirdetésPályázat anyakönyvvezető és igazgatási ügyintézői állásra

 

A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) keretében pályázatot hirdet anyakönyvvezető és igazgatási ügyintézői munkakör betöltésére.

 

Ellátandó feladatok:

 

anyakönyvvezetői feladatok, hagyatéki eljárások, népességnyilvántartás, lakcímnyilvántartás, KCR vezetése, ipari, kereskedelmi hatósági ügyintézés, egyéb igazgatási feladatok, közreműködés a választási feladatok lebonyolításában

 

A munkáltató (munkahely):             Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

8971 Zalabaksa, Rákóczi út 24.

 

A betöltendő megbízás megnevezése: anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója:    Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

 

A munkavégzés helye:                      Zala Vármegye, 8971 Zalabaksa, Rákóczi út 24.

Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal.

 

Közszolgálati jogviszony időtartama:           határozatlan idejű,

 

Foglalkoztatás jellege:                                  teljes munkaidő (heti 40 óra)

 

Jogállás, illetmény és juttatások:    

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak. Egyéb juttatások a Közszolgálati Szabályzat szerint.

 

Próbaidő: 3 hónap

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • erkölcsi bizonyítvány
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés, vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Egyéb végzettség, anyakönyvvezető

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • Közigazgatási alapvizsga megléte
 • Anyakönyvvezetői szakvizsga
 • Közigazgatási gyakorlat

A benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete alapján,
 • erkölcsi bizonyítvány 3 hónapnál nem régebbi
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba betekintésről

 

Az állás betölthetőségének kezdő időpontja:

 

Az állás legkorábban 2024. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 

2024. július 15.

A pályázattal, munkakörrel kapcsolatban további információt Hácskóné Kovács Tímea jegyző nyújt a +3630/6844158-as telefonszámon.

 

A benyújtás módja:

 

Elektronikus úton Hácskóné Kovács Tímea jegyző részére a jegyzo.zalabaksa@gmail.com e-mail címre. A pályázat elnyerése esetén a dokumentációt kérem átadni eredeti aláírással.

 

Az elbírálás módja, rendje:

 

A véleményezési eljárást követően a megbízásról Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy, Zalabaksa polgármesterek egyetértésével a jegyző dönt.

 

Az elbírálás határideje: 2024. július 31.

 

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására, és új pályázat kiírására.

 

 

Zalabaksa, 2024. június 19.

 

 

 

 

                                                                                   Hácskóné Kovács Tímea sk.

                                                                                   jegyző                                    

                                                                                   Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

 

 Csatolt fájl(ok)Vissza az előző oldalra!
Kálócfa Község Önkormányzata - Magyar