-

Elérhetőségek

Kálócfa Község Önkormányzata

Cím: 8988 Kálócfa,
Kossuth L. u. 27.
Telefon:
+36-92-374-380
E-mail:
kalocfa@gmail.com


Hirdetmények

Kálócfa 87.hrsz-ú ingatlan tisztántartás ellenőrzéseZalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8971 Zalabaksa, Rákóczi út 24.

Tel./Fax: 92/573-430, e-mail: korjegyzo@zalaszam.hu

Ügyiratszám: KFA/300-5/2022.

Üi: Balláné Kulcsár Mária

Tel.: 92/573-430

 

 

Tárgy: Kálócfa 87. hrsz-ú ingatlan tisztántartás ellenőrzése

 

       

H I R D E T M É N Y

 

Az általános közigazgatási rendtartásól szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88.§ (1) bekezdése alapján tájékoztatom az érintetteket, hogy a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal a Kálócfa 87. hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű – természetben a 8988 Kálócfa, Kossuth Lajos út 90. sz. alatti belterületi ingatlan gyomtól, gaztól való megtisztítása tárgyában döntést hozott.

 

Az eljáró hatóság neve:        Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

                                               8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 24.

Ügyintéző:                             Balláné Kulcsár Mária

A döntés száma:                    KFA/300-4/2022.

A döntés tárgya:                   Határozat meghozatala – figyelmeztetés és kötelezés – a Kálócfa 87.

hrsz-ú ingatlan tisztántartása, gyomtól, gaztól történő megtisztítása vonatkozásában a Kálócfa Község Önkormányzati Képviselő-

testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 6/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 2. §-a alapján

A döntés kelte:                      2022. július 27.

Eljárás indult:                       hivatalból indított hatósági ellenőrzés után

 

Az érintett ingatlanok tulajdonosai, Horváth István 8988 Kálócfa, Kossuth Lajos u. 90. szám alatti lakos és Somogyiné Kiss Sarolta Adél 1142 Budapest XIV. kerület, Rákosszeg park 4. sz. alatti lakos részére a határozat kézbesítési elháríthatatlan akadályba ütközött a tértivevény tanúsága szerint, ezért a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni.

 

A hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy a képviselője a döntést átveheti a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 48. (ideiglenes cím a hivatal belső felújítása miatt) hivatali helyiségében az ügyintézővel telefonon előre egyeztetett időpontban.

 

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A hirdetmény kifüggesztésének napja:     2022. augusztus 9.

A döntés közlésének napja:                        2022. augusztus 24.

 

 

Zalabaksa, 2022. augusztus 9.

 

 

 

                                                                                   Hácskóné Kovács Tímea

                                                                                                          jegyző sk.


Vissza az előző oldalra!
Kálócfa Község Önkormányzata - Magyar