-

Elérhetőségek

Kálócfa Község Önkormányzata

Cím: 8988 Kálócfa,
Kossuth L. u. 27.
Telefon:
+36-92-374-380
E-mail:
kalocfa@gmail.com


Hirdetmények

Kálócfa 86.hrsz-ú ingatlan tisztántartás ellenőrzéseZalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8971 Zalabaksa, Rákóczi út 24.

Tel./Fax: 92/573-430, e-mail: korjegyzo@zalaszam.hu

 

 

Ügyiratszám: KFA/301-5/2022.

Üi: Balláné Kulcsár Mária

Tel.: 92/573-430

 

 

Tárgy: Kálócfa 86. hrsz-ú ingatlan tisztántartás ellenőrzése

 

       

H I R D E T M É N Y

 

Az általános közigazgatási rendtartásól szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88.§ (1) bekezdése alapján tájékoztatom az érintetteket, hogy a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal a Kálócfa 86. hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű – természetben a 8988 Kálócfa, Kossuth Lajos út 88. sz. alatti belterületi ingatlan gyomtól, gaztól való megtisztítása tárgyában döntést hozott.

 

Az eljáró hatóság neve:        Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

                                               8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 24.

Ügyintéző:                             Balláné Kulcsár Mária

A döntés száma:                    KFA/301-4/2022.

A döntés tárgya:                   Határozat meghozatala – figyelmeztetés és kötelezés – a Kálócfa 86.

hrsz-ú ingatlan tisztántartása, gyomtól, gaztól történő megtisztítása vonatkozásában a Kálócfa Község Önkormányzati Képviselő-

testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 6/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 2. §-a alapján

A döntés kelte:                      2022. július 27.

Eljárás indult:                       hivatalból indított hatósági ellenőrzés után

 

Az érintett ingatlanok tulajdonosa, Nemes Attila 8988 Kálócfa, Kossuth Lajos út 88. szám alatti lakos részére a határozat kézbesítése elháríthatatlan akadályba ütközött a tértivevény tanúsága szerint, ezért a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni.

 

A hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy a képviselője a döntést átveheti a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 48. (ideiglenes cím a hivatal belső felújítása miatt) hivatali helyiségében az ügyintézővel telefonon előre egyeztetett időpontban.

 

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A hirdetmény kifüggesztésének napja:     2022. augusztus 9.

A döntés közlésének napja:                        2022. augusztus 24.

 

 

Zalabaksa, 2022. augusztus 9.

 

 

 

                                                                                   Hácskóné Kovács Tímea

                                                                                                          jegyző sk.


Vissza az előző oldalra!
Kálócfa Község Önkormányzata - Magyar